เครือข่าย 3G ทำให้โทรศัพท์เคลื่อนที่กลายเป็น Super Computer ได้อย่างไร

2011-03-21

เมื่อพูดถึงเทคโนโลยี 3G ท่านผู้อ่านคงจะนึกถึงประโยชน์ต่างๆที่เทคโนโลยีดังกล่าวนำมาให้ ไม่ว่าจะเป็นความสามารถในการรับส่งข้อมูลได้อย่างรวดเร็วซึ่งจะมีประโยชน์มากสำหรับข้อมูลที่มีขนาดใหญ่เช่นภาพ เสียง วิดีโอ เทคโนโลยี ช่วยให้ผู้ให้บริการสามารถนำเสนอบริการที่มีประโยชน์ต่างๆเช่น Telemedicine, E-learning ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้การติดต่อสื่อสารทำได้อย่างรวดเร็วและลดระยะห่างระหว่างผู้คนและสังคม ทำให้ข่าวสารความรู้และวิทยาการแพร่กระจายไปอย่างกว้างขวางรวดเร็ว

นอกจากนี้ 3G ยังเป็นเทคโนโลยีที่ทำให้บริเวณห่างไกลเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้โดยใช้ต้นทุนที่ต่ำกว่าการเข้าถึงด้วยสาย เพราะถ้าวิเคราะห์กันแล้วต้นทุนด้านการก่อสร้างถือเป็นต้นทุนที่เป็นสัดส่วนที่สูงมากในการให้บริการโทรคมนาคมไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์หรืออินเทอร์เน็ต ต้นทุนด้านการก่อสร้างนี้รวมถึงการขุดท่อ ร้อยสาย สร้างอาคาร การใช้เทคโนโลยีไร้สายเพื่อให้บริการอินเทอร์เน็ตอย่าง 3G ช่วยให้สามารถลดงานด้านการก่อสร้างได้มากและทำให้ต้นทุนต่อหน่วยในการให้บริการลดลงอย่างมหาศาล เนื่องจากใช้เทคโนโลยไร้สาย ทำให้เราไม่จำเป็นต้องมีสายไปให้ถึงบ้านคนใช้และสามารถตัดต้นทุนดังกล่าวออกไปได้อย่างมากมาย

ในอนาคตนอกเหนือจากประโยชน์ต่างๆที่ได้กล่าวถึงข้างต้นแล้ว เทคโนโลยี 3G และเทคโนโลยีไร้สายอื่นๆไม่ว่าจะเป็น HSPA, LTE, 4G ยังมีแนวโน้มที่จะสร้างปรากฏการณ์ใหม่อีกอย่างหนึ่งให้เกิดขึ้นในการใช้งานอย่างพลิกโฉมวงการโทรคมนาคมและวงการออนไลน์กันเลยทีเดียว

ปรากฏการณ์ที่ว่านั้นเกิดจากเทคโนโลยี Cloud computing โดยเทคโนโลยีดังกล่าวจะทำให้เกิดการหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวระหว่างเครื่องลูกข่ายอย่างโทรศัพท์เคลื่อนที่ เครื่องตระกูลไอแพด เน็ตบุ้ค และโน้ตบุ้คในฝั่งหนึ่ง และ เครื่องเซิร์ฟเวอร์ทรงประสิทธิภาพซึ่งมีพลังในการคำนวณมหาศาลและเชื่อมต่อถึงกันอยู่ในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตอีกฝั่งหนึ่ง โดยการหลอมรวมดังกล่าวเกิดจากการที่เครื่องทั้งสองฝั่งสามารถเชื่อมต่อกันผ่านเครือข่ายไร้สายความเร็วสูงอย่างเช่น เครือข่าย 3G

การหลอมรวมที่ว่าถ้ามองจากมุมของผู้ใช้งานก็หมายถึงว่าเครื่องขนาดเล็กที่ติดตัวเราอย่างไอโฟน เครื่องตระกูลแอนดรอยด์ และสมาร์ทโฟนต่างจะถึงเอาความสามารถของเครื่องขนาดใหญ่พลังสูงดังกล่าวเข้ามาใช้ได้เสมือนเครื่องเซิร์ฟเวอร์ทรงประสิทธิภาพดังกล่าวนั้นอยู่ในมือของผู้ใช้งานและสามารถพกพาติดตัวไปได้

นั่นหมายความว่าเราจะสามารถใช้แอพพลิเคชั่นซึ่งต้องใช้พลังในการคำนวณอย่างมหาศาลได้บนเครื่องขนาดเล็กที่เราพกพาติดตัวไปได้นั่นเอง

ในอนาคตเราจะสามารถสั่งให้เครื่องโทรศัพท์ทำงานได้ด้วยเสียงอย่างสะดวกราบรื่น ไ่ม่ว่าคุณจะพูดภาษาอะไร จะสำเนียงเหนือ อีสาน ออก ตก หรือ ปักษ์ใต้บ้านเรา เราจะสามารถพูดด้วยสำเนียงบ้านเราและเครื่องก็ยังสามารถเข้าใจได้ไม่มีขาดตกบกพร่อง

เราจะสามารถพูดคุยตอบโต้ด้วยเสียงกับเครื่องโทรศัพท์ได้ โดยเครื่องสามารถสังเคราะห์เสียงของคนที่เราชื่นชอบไม่ว่าจะเป็นดารา นักการเมือง หรือเพื่อนข้างบ้านเสมือนกับเราได้คุยกับเขาแทนที่จะคุยกับเครื่อง เครื่องโทรศัพท์จะดึงเอาความสามารถของเครื่องเซิร์ฟเวอร์ขนาดใหญ่เพื่อวิเคราะห์เสียงและสังเคราะห์เสียงซึ่งเป็นการคำนวณที่ซับซ้อนได้ในในระดับเสี้ยววินาที

ในอนาคตภาพที่เราถ่ายมาไม่ว่าจะเป็นสิ่งใด สินค้า หน้าคน ป้ายโฆษณา ทิวทัศน์ ตึกรามบ้านช่อง เครื่องโทรศัพท์หรือเครื่องพกพาอื่นๆของเราจะดึงความสามารถของเครื่องใหญ่มาใช้ทำให้ใช้เวลาเพียงเสี้ยววินาทีเพื่อวิเคราะห์ภาพดังกล่าวแล้วบอกเราว่ามันคืออะไร รวมทั้งให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นราคาโปรโมชั่นล่าสุดและร้านออนไลน์ที่เสนอโปรโมชั่นดังกล่าว ชื่อของคนๆนั้นรวมถึงกลุ่มเพื่อนๆซึ่งเป็นเพื่อนของเราด้วย ชื่อสถานที่ความสำคัญ สิ่งน่าสนใจทั้งในสถานที่นั้นและสถานที่รอบข้าง แผนที่ เส้นทางเดิน เส้นทางเดินรถ ทั้งหมดภายในเสี้ยววินาทีด้วยการเชื่อมโยงเทคโนโลยีไร้สายและ Cloud computing เข้าด้วยกัน

ในอนาคตเราจะสามารถถ่ายภาพข้อความในภาษาอื่นและสามารถแปลมาเป็นภาษาของเราให้เราสามารถเข้าใจได้ในเสี้ยววินาที ป้ายสถานที่ ป้ายโฆษณา ข้อความในหนังสือพิมพ์ ของประเทศที่เราไปเที่ยว เราจะไม่รู้สึกว่าตัวเองเป็นกระเหรี่ยงตกดอยอีกต่อไปเพราะเราสามารถจะเข้าใจสิ่งที่ต่างๆได้เหมือนเราเดินอยู่ในบ้านเราที่เราสามารถอ่านทุกอย่างได้เข้าใจเพราะเป็นภาษาแม่ของเราเอง

อุปกรณ์ที่เราพกพาในอนาคตอาจจะอยู่ในรูปของแว่นตาที่แปลทุกอย่างรอบตัวให้เราอ่านได้เหมือนอยู่ในบ้านเมืองของเรา นอกจากการแปลตัวอักษร อุปกรณ์พกพาของเรายังอาจจะอยู่ในรูปหูฟังซึ่งจะสามารถแปลเสียงต่างๆที่อยู่ในภาษาอื่นให้มาเป็นเสียงในภาษาของเรา ทำให้เราสามารถฟังคนฝรั่ง จีน ญี่ปุ่นคุยกันในภาษาไทยได้ อุปกรณ์พกพาดังกล่าวจะดึงเอาพลังการคำนวณมหาศาลจากเครื่องเซิร์ฟเวอร์ผ่าน เครือข่าย 3G ทำให้เครื่องเล็กๆของเราสามารถมีพลังที่สูงมากพอที่จะทำงานหนักๆอย่างการแปลภาษาพูดได้ง่ายดายเหมือนพลิกฝ่ามือ

3G ถ้ามองย้อนหลังกลับมาจากอนาคตไกลๆแล้วคงเป็นแค่จุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงสังคมครั้งใหญ่ มีเทคโนโลยีอีกมากมายอย่าง Cloud computing ที่ต่อ ยอดจากเทคโนโลยีไร้สายอย่าง 3G เพื่อทำให้ชีวิตของผู้คนสะดวกสบายมากขึ้น ทำให้ผู้คนอยู่ใกล้กันมากขึ้นไม่ใช่แค่ระยะทางแต่รวมถึงความเข้าใจซึ่งกันและกัน ทำให้ภาษาไม่เป็นสิ่งกีดขวางความเข้าใจที่มีต่อเพื่อนร่วมโลกอีกต่อไป

ผมเป็นคนหนึ่งที่อดใจไม่ไหวที่จะให้เทคโนโลยีนี้มาถึงบ้านเราให้คนไทยได้ใช้เร็วๆ เพื่อทำให้เราได้เชื่อมโยงกับประชาคมโลกที่กำลังทิ้งเราไปไกลในแง่เทคโนโลยีขึ้นทุกวันๆ

บทความนี้ได้มีการตีพิมพ์ใน Telecom Journal