ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

Health Platform Consultant

ที่ปรึกษาระบบแพลตฟอร์มด้านสุขภาพ

มีหน้าที่ในการให้คำปรึกษากับผู้ให้บริการด้านสุขภาพในการพัฒนาระบบ HIS (Hospital Information System), Mobile Health Platform, Data Science & Machine Learning for Healthcare

สำหรับคนที่ชอบในการปรับปรุงกระบวนการและเรียนรู้กระบวนการด้านการบริการสุขภาพ เหมาะกับคนสองกลุ่ม

 1. คนสายคอมพิวเตอร์ & ดิจิตัล ที่สนใจด้านบริการสุขภาพ & วิทยาศาสตร์ และอยากทำงานเป็นที่ปรึกษามากกว่างานโค้ดดิ้ง เช่น

  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Engineering)
  • วิศวกรรมสาขาอื่นๆ (Any Engineering Discipline)
  • วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ (Computer Science)
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology)
 2. คนสายบริการสุขภาพ & วิทยาศาสตร์ ที่สนใจด้านคอมพิวเตอร์ & ดิจิตัล และอยากทำงานเกี่ยวกับการเป็นที่ปรึกษาระบบซอฟท์แวร์ที่มาช่วยบริการสุขภาพ มากกว่าการทำงานสายตรง เช่น

  • พยาบาล (Nursing)
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์ (Medical Technology)
  • สหเวชศาสตร์ (Allied Health Science)
  • เวชศาสตร์ฟื้นฟู (Rehabilitation Medicine)
  • เวชศาสตร์การกีฬา (Sports Medicine)
  • ชีววิทยา (Biology)
  • เคมี (Chemistry)
  • เภสัชศาสตร์ (Pharmacy)
  • แพทยศาสตร์ (Medicine)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

สนใจงานติดต่อ 02-862-3382 หรือส่ง resume มาที่ join@mor.company

Health Platform Developer

นักพัฒนาระบบแพลตฟอร์มสุขภาพ

รับนักพัฒนาทุกตระกูล เหมาะกับคนที่จบสายคอมพิวเตอร์ & ดิจิตัลที่รักงานโค้ดดิ้ง และ/หรือ การออกแบบระบบซอฟท์แวร์

 • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Engineering)
 • วิศวกรรมสาขาอื่นๆ (Any Engineering Discipline)
 • วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ (Computer Science)
 • เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology)

มีความเชี่ยวชาญใน Stack ดังต่อไปนี้ (ข้อใดข้อหนึ่ง หรือ มากกว่าหนึ่งข้อ)

 • Python/Django (หรือมีประสบการณ์ back-end เทคโนโลยีอื่นๆเช่น PHP, Java, NodeJS)
 • ReactJS/Typescript/Javascript
 • Swift
 • Kotlin
 • SQL

สนใจงานติดต่อ 02-862-3382 หรือส่ง resume มาที่ join@mor.company