Management

ดร. เจน จูฑา (Dr. Jay Jootar)

Founder & CEO

drjay@mor.company

อดีตเป็นผู้บริหารด้านการพัฒนาธุรกิจใหม่ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และได้ผ่านประสบการณ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการด้านเทคโนโลยีมาอย่างโชกโชนหลายด้าน และยังได้เป็นผู้บุกเบิกตลาดในต่างประเทศของผลิตภัณฑ์และบริการดังกล่าวทั้งในทวีเอเชียและทวีปอื่นๆทั่วโลก

จบการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้า) เกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทองจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จบการศึกษา MBA และ PhD ด้าน Management จากสถาบันเทคโนโลยีแห่งแมสสาชูเซ็ตต์ (Massachusetts Institute of Technology) ในช่วงที่ศึกษาที่อเมริกาได้รับเชิญให้เป็นที่ปรึกษาในบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำหลายแห่ง ไม่ว่าจะเป็น Intel Corporation, ITT Corporation, Verizon Communications, IBM มีประสบการณ์ในการสร้างธุรกิจใหม่และ spin-off ออกไปเป็นบริษัทลูกให้กับบริษัทหลายแห่งในสหรัฐฯ

นอกจากงานด้านบริหารและผู้ประกอบการ ในอดีตเคยเป็นอาจารย์พิเศษสอนในหลักสูตรบริหารธุรกิจปริญญาโท (MBA) ให้กับสถาบันหลายแห่งทั้งหลักสูตรภาษาอังกฤษและภาษาไทย เช่น วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA), มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ - Graduate Management Institute) และเคยเป็นที่ปรึกษาให้กับหน่วยงานรัฐและมหาวิทยาลัยหลายแห่ง

ด้วยพื้นฐานมาจากครอบครัวหมอ ทั้งคุณพ่อและคุณแม่เป็นศาสตราจารย์แพทย์จากศิริราชและรามาธิบดี ประกอบกับส่วนตัวมีความสนใจด้านวิทยาการการแพทย์ และยังเป็นอาจารย์พิเศษในมหาวิทยาลัยทำให้มี Passion อย่างแรงกล้า ในการนำเทคโนโลยีมาช่วยทั้งด้านการแพทย์และการศึกษาของไทยให้ดีขึ้นเทียบชั้นระดับโลก

คุณ ปิติพันธุ์ หล่อจีระชุณห์กุล (Mahn Pitipund L.)

Chief Operating Officer

pitipund@mor.company

มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ในด้านการออกแบบและพัฒนาระบบ embedded system , Android , Linux system programming และระบบ Cloud ในโครงการซอฟต์แวร์ขนาดใหญ่ทั้งในและต่างประเทศ เป็นผู้เชี่ยวชาญระดับต้นๆของไทยในด้านระบบปฎิบัติการ Linux และ Androidจบการศึกษาระดับปริญญาโทจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตั้งแต่ลูกสาวเกิดจนถึงปัจจุบันที่กำลังเริ่มเข้าใกล้วัยเรียน คุณปิติพันธุ์ (หม่าน) ได้มีแรงบันดาลใจในการพัฒนาเทคโนโลยีในด้านต่างๆอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยให้เด็กๆทุกคนสามารถเรียนรู้และมีพัฒนาการในด้านต่างๆได้ใช้สื่อการศึกษาจากโลกออนไลน์ได้จากที่บ้าน

คุณ นัฐวุฒิ วีระรัตน์ตระกูล (Golf Nattawut V.)

Chief Commercial Officer

nattawut@mor.company

มีประสบการณ์ การพัฒนาและบริหารโครงการซอฟต์แวร์องค์กรทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ในหลากหลายธุรกิจ ได้แก่ ธุรกิจโรงพยาบาล, ธุรกิจค้าปลีก, ธุรกิจผู้ให้บริการระบบโทรศัพท์ , ธุรกิจผลิตรถยนต์, ธุรกิจผู้ให้บริการระบบคอมพิวเตอร์แบบกลุ่มเมฆ

จบการศึกษาจาก คณะวิศวะกรรมศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ จากมหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ มีประสบการณ์การพัฒนา, ออกแบบระบบซอฟต์แวร์องค์ และ การวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้ มากกว่า 10 ปี

คุณ นัฐวุฒิ (กอล์ฟ) เห็นว่าปัญหาด้านสุขภาพเป็นเรื่องใหญ่ของไทยและของโลก และเป็นปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนทั้งการทำให้กระบวนการในโรงพยาบาลมีประสิทธิภาพมากขึ้น และ นอกโรงพยาบาลคนไข้ก็ควรจะสามารถได้รับข้อมูลที่ทันสมัยเพื่อให้สามารถดูแลสุขภาพตัวเองได้อย่างมีความรู้ ซึ่งเทคโนโลยีจะมีบทบาทที่สำคัญอย่างยิ่งในการแก้ไขปัญหาสุขภาพทั้งในและนอกโรงพยาบาล

Chaa Pimnara W.

Founder & CFO

pimnara@mor.company

คุณพิมนาราจบการศึกษาด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์และปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ (MBA) เป็นผู้ก่อตั้ง Mor Corporation และเป็นผู้ดูแลด้านการเงินทั้งหมดของบริษัทในเครือ

นอกเหนือจากงานด้านบริหารการเงินของบริษัทแล้ว ด้วยความที่มีพื้นฐานการศึกษาด้านสถาปัตยกรรมและการออกแบบ คุณ พิมนารา (จ๋า) จึงเป็นคนที่เห็นปัญหาที่น่าแก้ไขในด้านต่างๆรอบตัว และเป็นผู้ผลักดันให้บริษัทนำเทคโนโลยีที่ได้พัฒนาขึ้นมาไปร่วมช่วยแก้ปัญหาเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับคนทั่วไปในด้านต่างๆ

นอกจากนี้คุณจ๋ายังมีความสนใจในด้านจิตวิทยาเด็ก และมี Passion ในการนำเทคโนโลยีไปช่วยให้ผู้ปกครองสามารถกระตุ้นการเรียนรู้ของเด็กในเรื่องต่างๆ โดยใช้สื่อที่มีอยู่มากมายในโลกอินเทอร์เน็ต แทนที่จะต้องพึ่งพาสถาบันการศึกษาแค่เพียงอย่างเดียว